Projecten

Ontwikkeling woonzorgcomplex Middelburg

In opdracht van de wooncorporatie Woongoed in Middelburg ontwikkeling tot DO van een woonzorgcomplex in de binnenstad van Middelburg.
In verband met de complexe binnenstedelijke opgave was veel overleg noodzakelijk tussen de betrokken partijen; in dit geval de gemeente Middelburg, de eigenaar Woongoed en de huurder Werkt voor Ouderen uit Vlissingen.
Met name door de aanwezigheid van archeologisch bouwdelen onder de bestaande opstallen was afstemming cruciaal.

Eventuele referenties op aanvraag.