Projecten

Haalbaarheidsonderzoek Zwembad Waddinxveen

Op verzoek van de gemeente Waddinxveen een inventarisatie van een bestaand zwembad met SWOT analyse om te komen tot een investeringsbudget.
Vanuit het reeds genomen raadsbesluit zijn diverse scenario's kritisch geanalyseerd en daarbij zijn ook de verzoeken van de beheercommissie aan de orde komen.
Het opzetten van een voorbereidingskrediet alsmede het opstellen van een uitvoeringskrediet maakte ook deel uit van de aanbieding.

Eventuele referenties op aanvraag.


Klik voor vergroting